به گفته مدیر مدیر مخابرات سبزوار از ابتدای مردادماه سال جاری (1393) مشترکین تلفن‌های ثابت برای تماس با سایر شهرستان های داخل استان رضوی نیاز به شماره گیری پیش شماره(کد) ندارند و فقط برای تماس با نقاط خارج از استان خراسان رضوی باید اقدام به پیش شماره کنند.

ایشان همچنین در تشریح تغییر در شماره‌های تلفن‌های ثابت سبزوار گفت: در طرح هم کدسازی تعداد ارقام شماره تلفن‌های مشترکین از 7 عدد به 8 عدد افزایش می‌یابد.

وی همچنین ادامه داد: در طرح هم کدسازی در سبزوار عدد اول شماره تلفن بیشتر مشترکین حذف و به جای آن عدد 44 اضافه خواهد شد به‌طور مثال تلفن 8500  229 فعلی به 8500 29 44 تغییر خواهد یافت.

مهندس خواستار با تاکید بر اینکه پس از اجرای طرح، دیگر هر شهرستانی در یک استان پیش شماره مخصوص به خود ندارد یادآور شد کد تمام شهرستان‌های استان خراسان رضوی 051 خواهد بود.

*مشترکین سبزواری می توانند جهت اطلاع از تلفن جدید خود با سامانه 8070 و یا  9718070  تماس حاصل فرمایند.

* ساعت تماس ترجیحا از 10 شب به بعد می باشد.

** در صورت شماره گیری از منزل، شماره قبلی و تغییر یافته بلافاصله اعلام خواهد شد.

 
 
 
 

پیش شماره های جدید شهرهای استان خراسان رضوی:

 

نام شهر کد قدیم شهر پیش شماره قدیم پیش شماره جدید
مشهد 511 XXXXXXX 3XXXXXXX
تربت جام 0528 22XXXXX 525XXXXX
چناران 0582 62XXXXX 461XXXXX
رشتخوار 0532 62XXXXX 562XXXXX
بردسکن 0532 72XXXXX 554XXXXX
خواف 0532 42XXXXX 542XXXXX
خلیل آباد 0532 7XXXXXX 57XXXXXX
مه ولات 0532 6XXXXXX 56XXXXXX
زاوه 0532 3XXXXXX 53XXXXXX
گناباد 0533 7XXXXXX 57XXXXXX
فیروزه 0552 4XXXXXX 43XXXXXX
جغتای 0572 5XXXXXX 45XXXXXX
جوین 0572 5XXXXXX 45XXXXXX
درگز 0582 5XXXXXX 46XXXXXX
سرخس 0512 52XXXXX 345XXXXX
تربت حیدریه 0531 2XXXXXX 52XXXXXX
کاشمر 0532 8XXXXXX 55XXXXXX
بجستان 0533 62XXXXX 565XXXXX
سبزوار 0571 2XXXXXX 44XXXXXX
سبزوار 0571 4XXXXXX 44XXXXXX
نیشابور 0551 3XXXXXX 43XXXXXX
نیشابور 0551 66XXXXX 426XXXXX
نیشابور 0551 2XXXXXX 42XXXXXX
قوچان 0581 2XXXXXX 47XXXXXX
تایباد 0529 42XXXXX 545XXXXX
فریمان 0512 62XXXXX 346XXXXX
کلات 0512 2XXXXXX  34XXXXXX