مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: سایت بازی و فعالیت ورزشی در منزل (فضاهای غیر ورزشی)  در راستای کمک به سلامت و نشاط محیط خانواده ها در دوران قرنطینه به بهره برداری رسید.

دکتر زهرا استیری با اشاره به اینکه بازی به عنوان فرایندی مهم در رشد کودک از بدو تولد تا سنین بالاتر در رشد جسم، ذهن و روان فرد موثر است، به روابط دانشگاه گفت: قابلیت ها و توانایی های جسمانی، مهارت های بنیادی نظیر مهارت های تعادلی، مهارت های جابجایی و دستکاری نقشی تعیین کننده در رشد جسمانی، حرکتی و ورزشی دارند.

وی افزود: در دورانی که در قرنطینه خودخواسته هستیم و امکان استفاده از فضاهای ورزشی وجود ندارد، طراحی و در دسترس قرار دادن بازی ها در فضای منزل و فضاهای غیرورزشی ضروری به نظر می رسد.

دکتر استیری ادامه داد: وبسایت بازی و فعالیت های ورزشی در منزل( فضاهای غیرورزشی) برمبنای اهداف آمادگی جسمانی، مهارت های بنیادی، تعادل، جابجایی و فعالیت های دستکاری و پرتابی طراحی شده است.

در این وبسایت بازی های فکری، بومی محلی وبازی های مرتبط با بهبود اختلالات رشد و یادگیری با رویکرد حرکتی  نیز معرفی شده است. همچنین با استفاده از ابزار مختلف بازی هایی مربوط به توپ، بادکنک، کش و طناب، کارت و همچنین ابزار دورریختنی با هدف حرکتی و ورزشی طراحی شده است.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: این بازی ها و فعالیت ها می تواند علاوه بر سرگرمی کودکان در منزل، بر مشارکت فعال سایر افراد خانواده نیزموثر باشدو آنها را در کنار هم قراردهد.

دکتر استیری با تاکید بر اینکه رویکرد اکثر بازی های ارائه شده در این سایت برمبنای استفاده در فضای منزل و همکاری اعضای خانواده ها است، اظهار داشت: امید این مجموعه بتواند در جهت علاقمندی کودکان به بازی های هدفمند و فعالیت ورزشی و  کاهش بی تحرکی گامی موثر بردارد و برای افراد خانواده مفید باشد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم از طریق بازی و فعالیت ورزشی آمادگی افراد را در سطح مطلوبی حفظ نماییم و به زودی بر کرونا فائق آییم.

آدرس سایت بازی و فعالیت ورزشی در منزل

http://hsu.ac.ir/game