درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام قطعی دانشجویان ورودی بهمن۱۳۹۰

تعداد بازدیدها:245


 

 

۱- اصل گواهی دیپلم یا گواهی موقت آن و ریز نمرات سه ساله دیپلم متوسطه

۲- اصل گواهی پیش دانشگاهی یا گواهی موقت آن(ارائه‌ی کپی مدرک برای آقایان الزامی است)

۳- یک نسخه کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و اصل آن(برادران دو نسخه کپی)

۴- شش قطعه عکس ۴×۳ پشت نویسی شده (شماره دانشجویی خود را پشت پاکت عکس بنویسید)

۵- رسیدپستی مبنی بر در خواست تائیدیه مدرک پیش دانشگاهی( پذیرفته شدگان بایستی با در دست داشتن کپی مدرک پیش دانشگاهی به اداره پست شهرستان خود مراجعه ونسبت به در خواست تائیدیه اقدام و رسید دریافت نمایند )

۶- دانشجویان پسر که فاقد کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت می باشند بایستی جهت صدور معافیت تحصیلی خود مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال (چهل هزار ریال) به شماره حساب ۰۴۶۴۵۵۲۴۱۳ به نام آقای حمید کوشکی پلیس+۱۰ در بانک تجارت شعبه سبزوار(قابل واریز در کلیه شعب بانک تجارت) واریز و به همراه یک برگ کپی مدرک پیش دانشگاهی و دیپلم متوسطه و برگه اعلام فراغت از تحصیل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی(فرم شماره ۲) و کپی کارت ملی و شناسنامه(صفحه اول) در زمان تحویل مدارک به دانشکده مربوطه ارائه نمایند.

۷- فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال به حساب ۷۸۷۴۵۱۷۵۵۴ به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه حکیم سبزواری در وجه حساب بانک تجارت سبزوار بابت کارت دانشجویی الکترونیکی

۸- به استناد بند ۱ دستورالعمل ثبت نامی شماره ۴۰۷۶۴۴ مورخ ۲۰/۶/۹۰ پذیرفته شدگان لازم است اصل فیش به مبلغ ۲۱۰۰۰ ریال (معادل دو هزار و صد تومان) بابت مابه التفاوت هزینه ثبت نام در آزمون سراسری ۱۳۹۰ به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۲۱۱۹۰۰۱۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه بهجت آباد تهران کد ۰۹۵ به نام سازمان سنجش آموزش کشور در زمان تحویل مدارک به دانشکده مربوطه ارائه نمایند.نوشته شده در: