درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

اسامی دانشجویان برتر راه یافته به المپیاد دانشجویی

تعداد بازدیدها:638


 

اسامی نفرات برتر مسابقات ورزشی منطقه ۱۰ کشور که به یازدهمین المپیاد دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی راه یافته اند:

پسران:  ۲۹-۲۰ تیرماه ۹۱، دانشگاه ارومیه                                دختران: ۲۴-۱۵ تیرماه ۹۱، دانشگاه بیرجند

 

ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی رشته ورزشی مقام کسب شده
۱ عبد الرافع عرب یوسف آبادی حقوق کشتی اول تیمی
۲ شمس ا لدین کامکا ر مهندسی نفت کشتی اول تیمی
۳ حسین راه انجام ادبیات فارسی کشتی اول تیمی
۴ حسین حاجی نژاد تربیت بدنی کشتی اول تیمی
۵ مرتضی بدری علوم تربیتی کشتی اول تیمی
۶ احسان رحمتی مهندسی برق کشتی اول تیمی
۷ مقصود نجف پور ژئومورفولوژی کشتی اول تیمی
۸ صالح توکلی تربیت بدنی شنا اول انفرادی
۹ سیامک مسعودی برنامه ریزی شهری تکواندو اول انفرادی
۱۰ مرتضی صفری مهندسی عمران تکواندو اول انفرادی
۱۱ امیر صاحبی تربیت بدنی دوومیدانی اول انفرادی
۱۲ ابوالفضل حداد تربیت بدنی دوومیدانی اول انفرادی

 

 

 

 


 

 

 

ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی رشته ورزشی مقام کسب شده
۱ زهره گلستانی فقه و حقوق دوومیدانی اول انفرادی
۲ الهه ضیائی فر تربیت بدنی دوومیدانی اول انفرادی
۳ معصومه موسوی مهندسی کامپیوتر کاراته اول انفرادی
۴ سپیده سعیدی مهندسی مواد بدمینتون اول انفرادی

 نوشته شده در: