درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون با شرایط خاص

تعداد بازدیدها:984


فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه حکیم سبزواری در ترم مهرماه۹۱ با رعایت شرایط ذیل و آئین نامه:

دانشگاه حکیم سبزواری در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون و از طریق مصاحبه حضوری دانشجو می پذیرد:

۱- دانشجویانی که دوره کارشناسی پیوسته را در مدت حداکثر ۸ ترم به اتمام رسانیده و از لحاظ میانگین معدل کل، جزو ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود بوده و بخواهند بدون آزمون در رشته هایی که مقطع کارشناسی ارشد آن در این دانشگاه دائر بوده ادامه تحصیل بدهند، فرم شماره یک موجود در وب سایت دانشگاه (دفتر استعداد های درخشان) را تکمیل و تا ۱۵ مردادماه ۱۳۹۱ به دفتر استعداد های درخشان  و یا اتاق ۱۲۱ در سازمان مرکزی تحویل دهند.

۲- دانشجویانی که دوره کارشناسی ناپیوسته خود را در مدت حداکثر ۴ ترم به اتمام رسانیده و یا رتبه اول با معدل ۱۷ به بالا باشند، نیز می توانند از بند فوق استفاده نمایند.

۳- دانشجویانی که دوره کارشناسی پیوسته خود را در مدت ۶ ترم به اتمام رسانده باشند نیز در صورتی که از لحاظ معدل جزو ۱۰ درصد دانشجویان برتر دوره خود باشند، می توانند از بند ۱برخوردار شده و این پذیرش اضافه بر پذیرش دانشجویان مشمول بند ۱می باشد.

۴- علاوه بر دانشجویان فوق الذکر، دانشجویان رتبه اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد های دانشجویی، نمونه کشوری و رتیه های اول تا سوم نهایی  جشنواره های بین المللی خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی ، فارابی و نفر اول مسابقات و جشنواره های معتبر علمی بین المللی و رتبه اول کشوری جشنواره دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی شاهد و ایثارگر (منوط به ارائه مدرک معتبر) نیز می توانند از امتیاز پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد برخوردار گردند.

مجددا متذکر می گردد که دانشجویان حائز شرایط فوق می بایست حداکثر تا ۳۰ مرداد ماه فرم تکمیل شده  به انضمام مدارک و سوابق علمی و آموزشی(رزومه)را به دفتر استعداد های درخشان ارسال و یا به اتاق ۱۲۱در سازمان مرکزی تحویل دهند.

 نوشته شده در: