درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

صورتجلسه پنجمین نشست کمیسیون دائمی از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار (۹ اردیبهشت ۱۳۹۴)

تعداد بازدیدها:1962
نوشته شده در: