بر اساس اطلاع رسانی مرکز انتقال تکنولوژی آسیا و اقیانوسیه (APCTT)، شورای تحقیقات علمی و صنعتی هند (CSIR) و آکادمی جهانی علوم (TWAS) به پژوهشگران کشورهای عضو این کمیسیون فلوشیپ مشترک دکتری و پسادکتری اعطا می نماید.

 

 

عناوین این فلوشیپ مشترک به شرح ذیل می‌باشد:

(CSIR-TWAS Postdoctoral Fellowships for Postdoctoral Research ( for a period from 6 months to 12 Months

(CSIR-TWAS Postgraduate Fellowships for Ph.D. Research ( for a period up to 4 Years

رشته‌های مورد پذیرش این فلوشیپ عبارت است از:

  • Agricultural Sciences
  • Structural, Cell and Molecular Biology
  • Biological Systems and Organisms
  • Medical and Health Sciences incl. Neurosciences
  • Chemical Sciences
  • Engineering Sciences
  • Astronomy, Space and Earth Sciences
  • Mathematical Sciences
  • Physics

 

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب سایت‌های ذیل مراجعه نمایند:

https://twas.org/opportunity/twas-csir-postgraduate-fellowship-programme

https://twas.org/opportunity/twas-csir-postdoctoral-fellowship-programme