مدیر گروه

 

مدير گروه علوم سياسي

دکتر سيد نصرالله حجازي

شماره تماس:

شماره تلفن جهت دانشجويان نوورود:

ايميل:

رزومه

لينک ورودي هاي 99 علوم سياسي

 

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120