fe
    درادامه نشست های پژوهشی دردانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری و درراستای روشنگری نسل جوان وتعاطی افکار وبرخورداندیشه ها،جلسه نقد وبررسی شخصیت علمی ریچارد فرای (۱۹۲۰۲۰۱۴) درروز سه شنبه 2 اردیبهشت 1393 درتالاراجتماعات این دانشکده برگزار شد. این نشست که اساساً براساس نقد وبررسی اندیشه ها وپژوهش های این ایران شناس برگزارشد و هدف آن اساساً «بزرگداشت» وی نبود(به رغم جوسازی های سیاسی یکی از وب سایت های رسانه ای شهرسبزوار) نهایتاً به انتقاد از رویه غیرانسانی وامپریالیستی غرب انجامید.گفتنی است یکی از این وب سایت های خبری در عنوانی بانام«بزرگداشت عنصری مشکوک دردانشگاه حکیم »بدون آگاهی از هدف های این نشست علمی وبارویکردی غیرروشنگرانه ، به ایجاد شائبه های سیاسی پرداخته بود که باسخنرانی دوعضو هیات علمی فرهیخته ،متعهدودلسوز دانشگاه وبا حضورشماری ازاعضای هوشمند هیات علمی ، بسیج دانشجویی ودانشجویان علاقه مند به ارتقای آگاهی، دراین جلسه، نادرستی این گمانه زنی نشان داده شد.

    دراین نشست، دوتن از اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری،به بیان دیدگاه های خودپرداختند وآثار ،پژوهش ها ودیدگاه های فرای رامورد نقد وارزیابی قراردادند. درآغاز ،دکتر محمد داوودی(عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی )به تحلیل زندگی فرای پرداخت. اوگفت این ایران شناس و شرق‌شناس برجسته ، استاد بازنشستة دانشگاه هاروارد بودکه به زبان‌های فارسی، عربی، روسی، آلمانی، فرانسوی، پشتو، ازبک و ترکی مسلط بود و با زبان‌های اوستایی، پهلوی و سغدی آشنایی کامل داشت. فرای بیش از ۷۰ سال از زندگی‌اش را صرف مطالعه و پژوهش درباره تاریخ و فرهنگ فلات ایران کرد و یکی از آخرین بازماندگان نسل ایران‌شناسان و شرق‌شناسانی چون آرتور کریستین‌سن و آرتور پوپ بود که شرق‌شناسی را در دانشگاه‌های جهان بنیان گذاشتند و تألیفات بسیاری درباره فرهنگ و هنر و تاریخ ایران داشتند. تلاش‌های او منجر به ایجاد کرسی تدریس مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا شد و او به عنوان اولین استاد کرسی مطالعات ایرانی منصوب شد. دکتر داوودی براین نکته تاکیدکرد وی از معدود شرق شناسان غربی بود که ساختارامپریالیستی ونظام ماشینیسم متاثراز غرب راموردانتقادقرارمی داد ودرعین حال پژوهش های وی همانندبرخی از آثاردیگرپژوهشگران غربی ،دارای اشکالاتی اساسی است که مهم ترین آن ها، کمرنگ شمردن  دین اسلام  درپیدایش تمدن ایرانی- اسلامی بود.

    سخنران بعدی این جلسه،دکتراحمد خواجه ایم(عضو هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی)بود که درسطحی گسترده بااستناد به آیات قرآنی واحادیث نبوی وائمه اطهار(ع) براین نکته تاکید کرد که درتعالیم دینی ، وصیت فردمتوفا لازم است اجراشود ،به ویژه که اتهام هادرمورد ریچاردفرای درهیچ محکمه ای ثابت نشده است. دکتر خواجه ایم براین نکته تاکید کرد که در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی در سال ۱۳۸۴(درزمان دولت پیشین) از وی به عنوان میهمان افتخاری جشنواره و به پاس تلاش‌های وی در شناساندن هر چه بیشتر قلمرو فرهنگی و تاریخی ایران و ایرانیان تقدیر شد وحتی درزمان رئیس‌جمهورپیشین، به دستور ایشان، خانه‌ای در اصفهان به فرای بخشیده شد ؛چگونه است که اکنون نباید به وصیت یک متوفا عمل کردوآیا این جزشائبه ی سیاسی وضربه زدن به دولت منتخب مردم، چیزی دیگرمی تواندباشد؟ضمن آن که عمل نکردن به وصیت ریجارد فرای درمورد دفن در حاشیه زاینده‌رود اصفهان ،نهایتاً به موج گسترده ی جوسازی رسانه های غربی علیه جمهوری اسلامی ایران خواهدانجامید.سخنران بااشاره به سخن علی مطهری که از دولت خواسته است به تعهداتش عمل کند و اجازه دفن ریچارد فرای را در اصفهان بدهد،براین نکته تاکید کرد که نباید این موضوع نهایتاً به خدشه دارکردن رویکرد دینی- انسانی نظام،کاهش تعدادایران شناسان درسراسر جهان وعلاقه مندان به نظام اسلامی وتمدن گرانسنگ ایرانی بینجامد. دکتر خواجه ایم نیز به انتقاداز رویه امپریالیستی غرب پرداخت وبراین نکته تاکید کردکه نباید شیوه های قلدرمآبانه وانسان ستیزی غرب ، مارا از ارزش های انسانی برگرفته ازدین اسلام دور کند وما درتله ی غربی هابیفتیم ورویکرد انسانی نظام اسلامی رارها کنیم. ازآثارریچاردفرای می توان به ترجمه تاریخ بخارا،تالیف میراث باستانی ایران،عصر زرین فرهنگ ایران و تاریخ باستانی ایران اشاره کرد.

   گفتنی است اخیراً ۲۳۳ استاد دانشگاه از دانشگاه‌هایی مانند «صنعتی شریف»، «تهران»، «امیرکبیر»، «علم و صنعت»،‌ «صنعتی اصفهان»، «یاسوج»،‌ «شیراز»، «فردوسی مشهد» در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور حسن روحانی خواستار اجرایی شدن وصیت ریچارد فرای شدند. در این نامه خطاب به حسن روحانی آمده است:«استاد ریچارد فرای، ایران‌شناس مشهور‌ و خدمتگزار صادق تاریخ و فرهنگ ایران که در ۶۰ سال گذشته، خدمات درخشانی در شناساندن فرهنگ و تاریخ ایران و بخصوص نقش آن در بسط تمدن اسلامی داشته است‌، اخیرا به رحمت ایزدی پیوست. بنا به وصیت آن مرحوم، قرار است پیکر او در شهر اصفهان و در کنار زاینده‌رود به خاک سپرده شود. کوشش‌های این‌گونه افراد در چند دهه‌ اخیر باعث شده است که علی‌رغم تبلیغات بسیار نامساعد رسانه‌ها‌، مفهومی به‌عنوان فرهنگ غنی ایرانی در جوامع غربی شکل گرفته و گسترش یابد، به‌طوری که حتی سیاستمداران دنیای غرب نیز همواره با احترام فراوان از فرهنگ غنی ایران یاد می‌کنند. جامعه‌ دانشگاهی ایران با توجّه به سال فرهنگ، از جناب عالی و دولت محترم انتظار دارد که نسبت به اجرای وصیت‌نامه‌ی استاد ریچارد فرای با احترام و تشریفاتی که شایسته‌ آن خدمتگزار عزیز است، اقدام لازم انجام شود. طبیعی است که تعلل در این امر، نتایج ناگواری برای منافع ملی و سابقه‌ی فرهنگی کشور خواهد داشت».