zist

چهارمین میزگرد پژوهشی با موضوع “محیط زیست؛انسان، فرهنگ و دانش”روز سه شنبه مورخه 26 فروردین 1393 در محل سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

جلسه با عرض تبریک سال نو، تبریک روز بزرگداشت عطار و سپس معرفی سخنرانان توسط دکتر ذوالفقارخانی،دبیر میزگرد،آغاز شد.

سپس،دکتر اسدی زنگنه،عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و محیط زیست،سخنرانی خود را با تاکید بر موضوع بحران زیست محیطی و ارائه راه حل هایی برای حل این بحران آغاز نمودند و پس از آن،به بررسی رابطه انسان و محیط زیست از دید فلسفه ی محیط زیست پرداختند.

دومین سخنران این میزگرد دکتر استاجی،عضو هیئت علمی گروه ریاضی،سخنرانی خود را با موضوع percolation theory and epidemic spreading آغاز نمودند.در ادامه دکتر استاجی به بیان نظریه ی تراوش و کاربرد آن در محیط زیست پرداختند.

سپس،جناب دکتر حبیبی نسامی،مدرس زبان و ادبیات انگلیسی،به سخنرانی پرداختند.ایشان عامل مشکلات زیست محیطی را “قهر علوم تجربی با علوم انسانی”مطرح کردند و در ادامه به بررسی نقد بوم گرا و تاریخچه و اهمیت آن در جلوگیری از بلایای طبیعی و حل بحران هایی که به خاطر نبود فرهنگ محیط زیست به وجود آمده اند،پرداختند.دکتر حبیبی سخنرانی خود را با معرفی کتاب “نقد بوم گرا “به پایان بردند.

در انتها،جلسه با پرسش و پاسخ خاتمه یافت.

 نویسنده گزارش:اسدی

عکس: محبوبه ظفرنژاد

DSC_0153

DSC_0155

DSC_0177

DSC_0174

DSC_0176