khajehim

   دوازدهمین نشست گفتارهای پژوهشی به تاریخ هشتم اردیبهشت ماه 1392 در دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. در این نشست پژوهشی که با سخنرانی دکتر احمد خواجه ایم و با حضور برخی اعضای هیات علمی و دانشجویان علاقه مند برگزار شد، ایشان در مورد زن ستیزی و نقش آن در ادبیات فارسی به ارایه ی سخن پرداختند.
دکتر احمد خواجه ایم عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات پارسی با استناد گسترده به آیات و احادیث، به دفاع از اندیشه های اسلام در مورد زن پرداختند و این اندیشه ها را مترقی ترین آرا در مورد حقوق زن خواندند.
وی همچنین در مورد رسوخ زن ستیزی در ادب پارسی به ارایه ی نمونه پرداختند و یکی از دلایل رسوخ چنین اندیشه هایی در ادب پارسی را فراگیر شدن اندیشه های اشعری در میان شعرا دانستند.
ایشان یکی دیگر از دلایل وجود زن ستیزی در ادب پارسی را باقی ماندن برخی باورهای زن ستیزانه ی اعراب جاهلی در سرزمین های مورد تصرف مسلمانان دانستند که البته کاملا بر خلاف اسلام بود. چنین بود که بنی امیه نقش مهمی در گسترش این آرای زن ستیزانه در لباس اسلام داشتند. به همین سبب است که بسیاری از احادیث جعل شده در مورد زن، به دوران بنی امیه باز می گردد.
وفور جنگ در قرون پیشین، از دیگر دلایلی بود که دکتر احمد خواجه ایم، سبب گسترش زن ستیزی در جوامع گذشته دانستند؛ در روزگار جنگ به سبب توان اندک زنان در نبرد، ارج آنان در نگاه مردان زیر سوال می رفت!
از دیگر دلایل گسترش زن ستیزی در فرهنگ گذشتگان ما ستایش تجرد در برخی متون عرفانی ماست.در این متون به اشتباه زن مترادف با شهوات انگاشته می شده است در حالی که درست آن بود که به جای تخریب شخصیت زن به نکوهش شهوت دوستی برخی مردان بپردازند.
ورود فرهنگ هندیان به ادب پارسی نیز در گسترش زن ستیزی نقش موثری داشته است.بسیاری از تعالیم بودایی ها زن ستیز هستند و ترجمه و ورود برخی از آثار از شرق دور سبب گسترش این اندیشه در ادب پارسی گشته است.
در پایان این نشست، استادان و دانشجویان حاضر، در بازه ی زمانی پرسش و پاسخ، به گفت و گو و ارایه ی نظر پرداختند.

CAM00567

 

CAM00557

CAM00564

CAM00563

CAM00559