دکتر عادل:
✳️در جشنواره پایان نامه های برتر آکادمی علم و فناوری ايران، پایان نامه دانش آموخته دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان پایان نامه برتر انتخاب شد
دکتر عادل:
✅در جشنواره پایان نامه های برتر آکادمی علم و فناوری ايران، پایان نامه دانش آموخته دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان پایان نامه برتر برگزیده شد
⏪پایان نامه مریم صبوری، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دانشگاه حکیم سبزواری در جشنواره پایان نامه های برتر آکادمی علم و فناوری ايران به عنوان پایان نامه برتر پذیرفته شد.
⏪دکتر محمد رضا عادل، مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه حکیم سبزواری با اعلام این خبر گفت: پایان نامه خانم صبوری در مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی با موضوع
A Qualitative Analysis, of Positioning in Public, Private, and Non
در جشنواره پایان نامه های برتر آکادمی علم و فناوری ايران به عنوان پایان نامه برتر پذیرفته شد و سه گواهینامه پایان نامه برتر، پژوهشگر برتر و دانشجوی برتر و همچنین تندیس ویژه دکتر حسابی به این دانش آموخته دانشگاه حکیم سبزواری اعطا شد.
⏪وی افزود: استاد راهنمای این پایان نامه دکتر سید محمد رضا عادل و مشاوره آن را دکتر سید محمد رضا امیریان بر عهده داشتند.