اخبار گروه ها
برنامه ی درسی گروه های ورودی مهر1394

برنامه ی درسی گروه های ورودی مهر1394

برنامه ی گروه زبان و ادبیات فارسی برنامه ی گروه زبان و ادبیات انگلیسی   برنامه ی گروه زبان و ادبیات فرانسه برنامه ی گروه علوم تربیتی برنامه ی گروه علوم سیاسی      

مواد و موضوعات درسی آزمون جامع دکتری زبان و ادبیات فارسی

مواد و موضوعات درسی آزمون جامع دکتری زبان و ادبیات فارسی

  . تحقیق دربلاغت وفنون ادب ودستورزبان فارسی بیان :دکترسیروس شمیسا / بدیع :دکترکزازی /معانی :دکتر کزازی /اسرار  البلاغه، ترجمه ی دکتر تجلیل / ساخت زبان فارسی/دستور تاریخی ...

حضور و سخنرانی اشرف السادات موسوی فرد، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی در اولین سمپوزیوم ملی جایگاه بشردوستی در ادبیات ایران زمین:اول آبان ماه 1393

حضور و سخنرانی اشرف السادات موسوی فرد، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی در اولین سمپوزیوم ملی جایگاه بشردوستی در ادبیات ایران زمین:اول آبان ماه 1393

اولین سمپوزیوم ملی جایگاه بشردوستی در ادبیات ایران زمین روز پنج شنبه اول آبان ماه 1393 در همدان برگزار شد.زمان همایش 30/8 دقیقه صبح الی ...

اطلاعیه ی بزرگداشت جفری چاسر:4آبان1393

اطلاعیه ی بزرگداشت جفری چاسر:4آبان1393

بزرگداشت جفری چاسر سخنرانان دکتر احمد خواجه ایم (عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی) دکتر مهیار علوی مقدم (عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی) دکتر مسلم ذوالفقارخانی ...

تکالیف دکتر احمد خواجه ایم

تکالیف دکتر احمد خواجه ایم

تحقیق درس عروض تحقیق درس عربی 1 تحقیق درس تأثیر قرآن و حدیث تحقیق درس خاقانی و نظامی تحقیق درس کلیله و دمنه