همایش این هنرِ شعر: یکشنبه،28آذر1395،ساعت18،سالن استاد شریعتی

vafa

به همت انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، همایشی با عنوان این هنر شعر، در تاریخ یکشنبه، 28 آذر1395، ساعت 18 در سالن استاد شریعتی برگزار خواهد شد. در این همایش که با هدف بررسی و تحلیل شعر و مسائل مرتبط با آن و با حضور استادان، جناب دکتر حسن دلبری(شاعر و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم)، جناب دکتر ابوالقاسم رحیمی(عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه)، جناب دکتر مسلم ذوالفقارخانی( شاعر و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه حکیم) و جناب آقای حمیدرضا وفایی(مدرس روان شناسی و مشاور) برگزار خواهد شد، شاهد دو میزگرد تخصصی با عناوین «این هنر شعر» و «بررسی تأثیر شعر و ادبیات بر فرد و اجتماع» خواهیم بود. از دیگر برنامه های این همایش که با اجرای جناب آقای علی صادقی منش(دانشجوی دکتری و مدرس زبان و ادبیات فارسی)برگزار خواهد شد، شعرخوانی شاعران دانشجو و نیز اجرای موسیقی(تکنوازی جناب آقای شاهچراغ) خواهد بود.