ـ گزارش نشست گفتارهای پژوهشی با موضوع «پیوند میان دانشگاه و بازار کار»:11 آذرماه 1393

ـ گزارش دهمین نشست گفتارهای پژوهشی با سخنرانی دکتر حسن باقری نیا

اطلاعیه ی دهمین نشست گفتار پژوهشی با سخنرانی دکتر حسن باقری نیا/دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه، برترین مرکز در بین دانشگاه های سراسر کشور

ـ گزارش گفتارهای پژوهشی با سخنرانی دکتر رمضانی

معرفی مرکز مشاوره ی دانشگاه حکیم سبزواری

استادان راهنمای دانشجویان گروه علوم تربیتی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

مراکز پژوهشی مرتبط با گروه علوم تربیتی