کتاب های اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

ـ دکتر عباس محمدیان:

۱-        حکیم عاشق(سیری در اندیشه های حکمی و عرفانی حکیم سبزواری)، انتشارات دانشگاه تربیت معلم سبزوار،   سال ۱۳۸۱، سبزوار.

۲-        سیمای انسان در مثنوی، انتشارات دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سال ۱۳۸۶، سبزوار.

۳-        گنجینه اسرار(شرح و توضیح ۸۰۰ بیت پرکاربرد مثنوی)،انتشارات معین و انتشارات انجمن علمی زبان و ادبیّات فارسی، ۱۳۸۷، تهران.

 

ـ دکتر مهیار علوی مقدم:

۱ـ نظریه‌های نقد ادبی معاصر (ساختارگرایی ـ صورتگرایی): تألیف/ سازمان سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها)، چاپ اول، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ۱۳۸۱٫

۲ـ حکیم اقلیم عشق (تأثیر متقابل دین و ادبیات در زندگی و آثار حکیم سنایی): ترجمه/ بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۷۸٫

۳ـ نثر نوین فارسی: ترجمه/ نشر آژند، ۱۳۸۳٫

۴ـ تاریخ جمعیت جهان: ترجمه/ نشر پاندا، ۱۳۷۲٫

۵ـ تاریخ آفریقای مرکزی: ترجمه/ بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۷۴٫

۶ـ مرزهای نو در ستاره‌شناسی: ترجمه/ بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۶۹٫

۷ـ زنبور عسل (برای گروه سنی کودکان): ترجمه/ مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۷۱٫

۸- زبان تخصصی(۱)کارشناسی زبان وادبیات فارسی :تالیف/ نشرترانه،بهار۱۳۸۷

۹ – Interpration of the text: K.M.Newton (در دست ترجمه)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *