برگه ی مربوط به هر گروه
اطلاعیه ها و اخبار گروه علوم سیاسی

اطلاعیه ها و اخبار گروه علوم سیاسی

ـگزارش برگزاری ششمین میزگرد پژوهش با موضوع مقایسه و نقد اعلامیه جهانی حقوق بشر با مبانی حقوق اسلامی:سه شنبه 29/7/93 ـ اطلاعیه ی ششمین «میزگرد پژوهشی» با ...

اطلاعیه ها و اخبار گروه علوم تربیتی

اطلاعیه ها و اخبار گروه علوم تربیتی

ـ گزارش نشست گفتارهای پژوهشی با موضوع «پیوند میان دانشگاه و بازار کار»:11 آذرماه 1393 ـ گزارش دهمین نشست گفتارهای پژوهشی با سخنرانی دکتر حسن باقری نیا اطلاعیه ...

اطلاعیه ها و اخبار گروه زبان و ادبیات فرانسه

اطلاعیه ها و اخبار گروه زبان و ادبیات فرانسه

ـ گزارشی کوتاه ازبرگزاری همایش بین المللی استادان زبان فرانسه در دانشگاه شهید بهشتیوحضور مدیر گروه زبان فرانسه ی دانشگاه حکیم سبزواری دراین همایش:29 و 30 ...

اطلاعیه ها و اخبار گروه زبان و ادبیات انگلیسی

اطلاعیه ها و اخبار گروه زبان و ادبیات انگلیسی

ـ چاپ مقالۀ عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی در مجلۀ JCR و معتبر بین المللی ـ منابع امتحان جامع آموزش زبان انگلیسی ـ برگزاری نخستین جلسات دفاع از طرح ...

اطلاعیه ها و اخبار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

اطلاعیه ها و اخبار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

- انتشار دومین شمارۀ فصلنامۀ مطالعات نظریه و انواع ادبی ـ برگزاری ششمین همایش ملّی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری ـ حضور عضو هیأت علمی گروه ...

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120