اطلاعیه ها
برنامۀ درسی گروه های دانشکده

برنامۀ درسی گروه های دانشکده

ـ گروه زبان وادبیات فارسی ـ گروه زبان وادبیات انگلیسی ـ گروه زبان و ادبیات فرانسه ـ گروه علوم تربیتی ـ گروه علوم سیاسی

زمان امتحان جامع دورۀ دکتری

زمان امتحان جامع دورۀ دکتری

قابل توجه دانشجویان دورۀ دکتری: زمان امتحان جامع این دوره، روزهای 28 و 29 اردیبهشت ماه 1395 است.

فرآیند دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

فرآیند دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

برای دریافت فایل PDF فرآیند دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد، بر روی گزینۀ زیر کلیک نمایید: فرآیند دفاع

آشنایی با دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری

آشنایی با دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری

الف- آشنایی بادانشکده ادبیات و علوم انسانی   1ـ نخستین دانشکده تأسیس شده در دانشگاه حکیم سبزواری (1366ش.)؛ 2ـ اعضای هیأت علمی(رسمی و پیمانی) : 34 نفر(2 دانشیار ...

فهرست دروس و ترتیب نیم سال های دوره ی دکتری زبان وادبیات فارسی

فهرست دروس و ترتیب نیم سال های دوره ی دکتری زبان وادبیات فارسی

دانشگاه حکیم سبزواری -18 واحد درس+ 18 واحد پایان نامه= 36 واحد -3 نیم سال :آموزشی/    1نیم سال: آمادگی برای امتحان جامع   / -4 نیم سال: پژوهشی - ...