فرآیندهای آموزشی- اداری


راهنمای کاربری فرآیند فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری

فرآیند تصویب طرح پژوهشی ( پروپوزال) کارشناسی ارشد

فرآیند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرآیند تسویه حساب فارغ التحصیلان کلیه مقاطع

فرآیند مهمانی، انتقالی، انصراف از تحصیل و اخراج کلیه مقاطع