واحدهای درسی

۱ –     حداکثر واحدی که یک دانشجو در سال می‌تواند اخذ نمایند چند واحد است؟

دانشجوی کارشناسی در صورت اخذ معدل بین ۱۲ الی ۱۷ تا سقف ۲۰ واحد درسی و در صورت اخذ معدل زیر ۱۲ تا سقف ۱۴واحد درسی و در صورت کسب معدل بالای ۱۷ تا ۲۴ واحد درسی را در صورت ارائه شدن می‌تواند اخذ نماید.

 


۲ –     شرایط دروس معرفی به استاد و درس پیش‌نیمسال چیست؟

دانشجو در صورتی می‌تواند ۲ درس معرفی به استاد اخذ نماید که با این ۲ عنوان درس فارغ‌التحصیل شود و درس باقیمانده‌ی دیگری نداشته باشد.

 


۳ –     تعداد واحدهای انتخابی دوره‌ی تابستان چند واحد است؟

دانشجو در نیمسال تابستان به شرط موافقت گروه آموزشی می‌تواند ۶ واحد درسی اخذ نماید و در آخرین نیمسال تابستانی دوره‌ی تحصیل خود مشروط به فراغت از تحصیل این تعداد تا ۸ واحد قابل افزایش است.

 


۴ –     حداکثر مجاز تحصیل در دوره‌ی کارشناسی پیوسته چند نیمسال است؟

دانشجوی کارشناسی در مدت ۸ نیمسال باید تحصیل خود را به پایان برساند و با رأی کمیسیون موارد خاص این مدت به ۱۰ نیمسال قابل افزایش است.

 

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir – تلفن : 05144012611 – 05144012615 – 05144012570 – دورنگار:05144012613 – کد پستی:9617976487 – صندوق پستی:397