امتحانات

۱- چرا نمره درس افتاده قبلی را که با قبولی گذرانده ام در معدل کل بی اثر نشده است؟

دروس افتاده و گذرانده شده باید کدهای مشابه داشته باشد در غیراینصورت قابل حذف نمی باشد. در صورت بی اثر شدن نمره درس افتاده، وضعیت نمره از ۱ به ۲۳ تغییر می کند..

 


۲- چرا تقاضای حذف ترم برخی دانشجویان در کمیته منتخب مخالفت می شود؟

برای انجام حذف ترم دانشجو باید در هیچ امتحانی شرکت نکرده باشد و هیچ نمره ای در کارنامه ی او نباشد در غیراینصورت با حذف ترم مخالفت خواهد شد.

 


۳- چرا با حذف یکی از دروس دانشجو که گواهی پزشک داشته است در کمیته منتخب موافقت نشده است؟

گواهی های پزشک و درمانگاه مورد قبول کمیته منتخب نیست فقط در صورتی حذف پزشکی دروس انجام میگیرد که دانشجو به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شده باشد و کپی پرونده ترخیص و عملیات حسابداری خود را ارائه نموده باشد.

 


۴- آیا دروس عملی در حذف تکدرس قابل حذف می باشد؟

خیر- دروس عملی قابل حذف نیست.

 


۵- ارسال نمرات مهمانی به دانشگاه های دیگر چگونه است؟

دانشجو باید تاییدیه امور مالی را مبنی بر عدم بدهی به دانشگاه به اداره امتحانات ارائه نماید تا نمرات به دانشگاه مقصد ارسال گردد. در صورت عدم مراجعه دانشجو و عدم ارائه تاییدیه ی مالی هیچ نمره ای ارسال نمی گردد.

 


۶- نمرات کدام دانشگاه ها جهت تطبیق واحد مورد قبول این دانشگاه می باشد؟

فقط نمرات دانشگاه های دولتی مورد پذیرش دانشگاه حکیم سبزواری می باشد و نمرات گذرانده شده دانشجو در سایر دانشگاه ها و موسسات اعم از دانشگاه آزاد- غیرانتفاعی-دوره های پودمانی-فنی و حرفه ای و … مورد قبول نمی باشد.

 


۷- آیا در صورت تغییر رشته یا قبولی مجدد در همین دانشگاه نمرات بین ۱۲-۱۰ جهت تطبیق واحد مورد قبول می باشد؟

نمرات بین ۱۲-۱۰ دانشجویانی که در همین دانشگاه تحصیل می کرده اند در صورت تایید مدیر گروه مورد قبول می باشد.

 


۸- آیا نمرات بین ۱۲-۱۰ دانشجو که در دانشگاه دیگری تحصیل می کرده مورد قبول و تایید این دانشگاه می باشد؟

خیر- فقط نمرات ۱۲ و بالاتر با تایید مدیر گروه مورد قبول می باشد.

 


۹- بازه زمانی درخواست حذف ترم چه تاریخی است؟

دانشجو باید تا یک هفته قبل از شروع امتحانات تقاضای حذف ترم خود را به آموزش تحویل دهد.

 


۱۰- آیا درخواست مرخصی تحصیلی باید به کمیته منتخب ارجاع داده شود؟

درخواست های مرخصی تحصیلی در صورتیکه قبل از شروع ترم باشد نیاز به طرح در کمیته منتخب ندارد اما با شروع ترم باید در کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه مطرح شود. جهت درخواست مرخصی دانشجو در ترم مورد نظر نباید هیچ واحد درسی را انتخاب کرده باشد.

 


۱۱- مهلت ثبت نمره پروژه تا چه تاریخی است؟

در صورت انتخاب دروس در نیمسال اول تا تاریخ ۳۱/۲/ نیمسال بعد و چنانچه انتخاب دروس در نیمسال دوم انجام شده باشد تا ۳۱/۹/ نیمسال بعد مهلت اعلام نمره دارد.

 


۱۲- چرا گاهی دانشجو نمرات خود را در پورتالش مشاهده نمی کند؟

دانشجویی که قبل از امتحانات ارزشیابی اساتید را انجام نداده باشد نمی تواند نمرات خود را مشاهده نماید. دانشجویان باید قبل از امتحانات ارزشیابی اساتید را انجام دهند.

 


۱۳- چگونه می توان در ابتدای ترم فارغ التحصیل شد؟

چنانچه دانشجو فقط یک عنوان درس نظری از دوره تحصیلی خود داشته باشد می تواند تقاضای فراغت از تحصیلی تا ۱۵/۷/ و ۱۵/۱۲/ آن ترم را ارائه نماید.

 


۱۴- ثبت نمره پروژه دانشجو بعد از مهلت مقرر چگونه است؟

دانشجویی که بعد از مهلت تعیین شده نمره پروژه خود را تحویل دهد باید برای نیمسال بعدی انتخاب واحد نماید و نمره ی صفر یا افتاده برای نیمسال قبل او ثبت و نمره ی نهایی برای نیمسال جدید که انتخاب واحد نموده است ثبت گردد.

 


۱۵- دانشجوی شاهد و ایثارگر چند درس می تواند حذف کند؟

در صورتیکه دانشجو مطابق مقررات از سهمیه شاهد جهت ورود به دانشگاه استفاده کرده باشد ، می تواند ۵ عنوان درس را با تایید ستاد شاهد و ایثارگر حذف نماید.

 

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir – تلفن : 05144012611 – 05144012615 – 05144012570 – دورنگار:05144012613 – کد پستی:9617976487 – صندوق پستی:397