معرفی کارشناسان

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نرگس طبسی

مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۱۱

faridnia@hsu.ac.ir

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۱۳(فکس)

اعظم الهامی راد

کارشناس معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۰۵۱۴۴۰۱۲۹۹۹

a.elhami@hsu.ac.ir

.

مدیریت تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد،دکتری)

ak

اکرم استاجی

رئیس اداره دانش آموختگان(کلیه مقاطع)

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۱۶

estajiakram@hsu.ac.ir

 

سیما حسین زاده

کارشناس امور آموزشی

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۳۰

s.hosseinzadeh@hsu.ac.ir

.

مدیریت آموزشی(کارشناسی)

axe

سیدمهدی ضیایی

معاون مدیرآموزشی

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۱

m.ziaee.hsu.ac.ir

سیّدمهدی  موسوی معین

کارشناس مسئول پذیرش و ثبت نام و نقل و انتقالات

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۳

۰۹۰۱۱۷۳۷۶۱۰

mousavimoien@

moein@hsu.ac.ir

رضا فریدنیا
کارشناس نظام وظیفه کلیه مقاطع تحصیلی
۰۵۱۴۴۰۱۲۹۹۵
1 001

حمید اردیبهشتی

کارشناس پذیرش و ثبت نام و مسئول بایگانی آموزش

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۱۸

h.ordibeheshti@hsu.ac.ir

mitra

میترا حسین زاده

کارشناس مسئول امتحانات

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۴

mhosseinzade@hsu.ac.ir

مزینانی

سیده معصومه مزینانی

کارشناس صدور دانشنامه 

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۹

daneshnameh@hsu.ac.ir

زهرا فخریه

معصومه فخریه

کارشناس دانش آموختگان

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۶

fakriyeh@hsu.ac.ir

افچنگی زهرا

زهرا افچنگی

کارشناس دانش آموختگان

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۱۷

z.afchangi@hsu.ac.ir

mohammad

داوود دولت آبادی

کارشناس پذیرش و ثبت نام و صدور گواهی اشتغال به تحصیل

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۱۵

 

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir – تلفن : 05144012611 – 05144012615 – 05144012570 – دورنگار:05144012613 – کد پستی:9617976487 – صندوق پستی:397