پذیرش و ثبت نام:

.ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

.تسویه حساب انصرافی و اخراجی

. انتقال و تغییر رشته به دانشگاه پیام نور

.تغییر رشته‌ی دانشجویان در دانشگاههای دولتی

. میهمان و انتقال به دانشگاههای دولتی

.

فارغ التحصیلان:

فرایند تسویه حساب فارغ التحصیلان

فرایند صدور دانشنامه

 

ارشد و دکتری:

راهنمای کاربری فرآیند فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری

فرآیند تصویب طرح پژوهشی ( پروپوزال) کارشناسی ارشد

فرآیند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرآیند تسویه حساب فارغ التحصیلان کلیه مقاطع

فرآیند مهمانی، انتقالی، انصراف از تحصیل و اخراج کلیه مقاطع