بخش اول:

.

دانش آموختگان دوره روزانه ابتدا بایستی جهت لغو تعهد خدمت آموزش رایگان در سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) ثبت نام نمایند. https://portal.saorg.ir

.

آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک دانشنامهdaneshnameh@hsu.ac.ir

.

۱- فرم درخواست صدور دانشنامه و مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه

.

۲-تقاضای ارسال پستی دانشنامه

.

۳- روشهای لغو تعهد

.

ارسال مدارک دانشنامه در مرحله اول از طریق ایمیل انجام می پذیرد و ارسال اصل مدارک دانشنامه بعد از تایید کارشناس فقط از طریق پست انجام پذیر می باشد.پاسخگویی در خصوص دانشنامه فقط از طریق ایمیل امکان پذیر می باشد و از هرگونه مراجعه حضوری قویا خوداری گردد.

 


.

بخش دوم:

.

مدارک و فرمهای اداره ی دانش آموختگان

.

۱-مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی

.

۲-فرم استشهاد محلی جهت مفقود شدن گواهینامه

.

۳-نمونه فرم تعهد محضری

.

.

جهت مشاهده جدیدترین بخشنامه های وزارت علوم بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 سامانه خدمات آموزشی