محل برگزاری امتحان میان ترم مشترک معادلات دانشجویان مهندسی

  ۳۰ آبان , ۱۳۹۶ | ۱۰:۲۴ ق.ظ | takmili

 

محل برگزاری امتحان میان ترم مشترک معادلات دانشجویان مهندسی چهارشنبه ۱/ آذر/ ۱۳۹۶ ساعت ۱۱٫۴۵

 

 

استاد درس تعداد دانشجو محل برگزاری
دکتر خداداد ۳۸ دانشکده ادبیات ضلع جنوبی طبقه اول کلاس ۲۱۹
دکتر باغانی ۳۱ دانشکده ادبیات ضلع شمالی طبقه اول کلاس ۲۴۵
دکترعلی اصغر استاجی ۵۱ دانشکده ادبیات ضلع جنوبی طبقه اول کلاس ۲۱۸
دکتر احسان استاجی ۳۸ دانشکده ادبیات ضلع جنوبی طبقه اول کلاس ۲۲۰