قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانشجویانی که از پایان نامه خود دفاع نموده اند حداکثر۳ ماه پس از دفاع ،  فرصت دارند جهت تسویه حساب فارغ التحصیلی به اداره فارغ التحصیلان مراجعه حضوری داشته و پس از تحویل مدارک لازم ، نسبت به دریافت مدرک پایان تحصیلات خود به شرح ذیل اقدام فرمایند  .  در صورت عدم مراجعه در فاصله ۳ ماه پس از دفاع پایان نامه عواقب احتمالی بر عهده دانشجو می باشد .

*دانشجویان پسرمشمول :  نامه معرفی به نظام وظیفه

* دانشجویان دختر و  دانشجویان پسر دارای کارت معافیت هوشمند یا پایان خدمت هوشمند : گواهینامه موقت

* اتباع خارجی : دانشنامه

* دبیران و  بورسیه ها : ارسال مدرک به محل خدمت