قابل توجه دانشجویان محترم

 

به استحضار می رساند کلیه گواهی های ارائه شده توسط دانشجویان به دانشگاه ، اعم از گواهی های خدمتی دبیران، اشتغال به خدمت و اتمام خدمت مشمولان ، اتمام تعهد دبیران و بورسیه ها و… جهت ثبت در دبیرخانه ی مرکزی دانشگاه، بایستی خطاب به دانشگاه حکیم سبزواری صادر شده یا رونوشت به دانشگاه داشته باشد. لذا در غیر این صورت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی از ارائه خدمت به گواهی های فاقد عنوان معذور است.