معرفی درس آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

 

چرا حادثه جنگ و هشت سال دفاع مقدس به عنوان دو واحد درسی در دانشگاه ها ارائه شده؟
با توجه به گذشت سه دهه از پایان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس شبهاتی ایجاد شده است که تبیین تاریخ دفاع مقدس می تواند روشن گر وضعیت کشور در آن دوره باشد . پرداختن به علت تجاوز عراق و برنامه های رژیم بعثی برای تفکیک خوزستان و همچنین نگاه جامعه بین الملل به این تجاوز و همچنین تشریح اوضاع داخلی و توطئه های مختلف ازجمله حمله طبس ،کودتای نوژه ،توطئه های داخلی و قومی تحرکات صدام از اوایل سال ۵۸ با حمله های ایزایی در مرزهای که نهایتا در تاریخ ۳۱/۶/۵۹ حمله گسترده هوایی و زمینی را به ایران اسلامی آغاز کرد می تواند ارزش سالها دفاع مقدس را برای جوانان امروز مشخص نماید
این درس با همکاری پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و با آموزش پیشکسوتان دوران دفاع مقدس که قابلیت تدریس موضوع را دارند از سال ۸۹ در همه دانشگاه های کشور به عنوان درس اختیاری ارائه می گردد.