قابل توجه دانشجویان  پذیرفته شده در رشته های نیمسال دوم(بهمن ماه 98)

– به این وسیله به اطلاع می رساند شروع کلاسهای نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98     12بهمن می باشد. و این دسته از پذیرفته شده گان می بایست نسبت به ثبت نام اینترنتی و ارائه ی مدارک ثبت نامی خود تا تاریخ یادشده اقدام نمایند.

اداره پذیرش و ثبت نام