سامانه خدمات آموزشی

دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی، جهت پیگیری درخواست های آموزشی خود به صورت غیر حضوری می توانند از سامانه خدمات آموزشی در پورتال دانشجویی استفاده نمایند. به این منظور دانشجو پس از ورود به پورتال خود باید به بخش خدمات مراجعه نماید. پس از کلیک بر روی منوی خدمات، در قسمت پایین صفحه منوی "لیست درخواست ها"، مشاهده می شود. پس از کلیک بر روی از میان انواع فرم های موجود دانشجو می تواند فرایند مورد نظر خود را بر اساس مقطع تحصیلی خود انتخاب نماید. دانشجویان دقت نمایند تکمیل فرم حتما باید مطابق مقطع تحصیلی (کارشناسی، ارشد و دکتری) انجام ...


کمیسیون موارد خاص


کمیته منتخب شورای آموزشی