مسئول دفتر ریاست


IMG_4139

 

آقای سید ابوالقاسم فیض آبادی

 

تلفن :05144013176

 

فاکس : 05144013098