مجموعه فضاهای فیزیکی


1) آتلیه های بزرگ و مجهز معماری
2) دفتر فنی
3) مرکز مطالعات واسناد دانشکده معماری
4) آرشیو معماری

5) انجمن علمی معماری
6) کلاسهای درسی
7) آتلیه وکارگاه عکاسی
8) کارگاه مصالح ساختمانی واجزاء ساختمان
9) کارگاه نقشه برداری
10) کارگاه چوب و فلز
11) فضای برگزاری جلسات پایان نامه های دانشجویی