وضعیت موجود دانشکده


 

گروهها:
• گروه های موجود :

۱- گروه معماری با دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

۲- گروه  مرمت و احياي  بناها تاریخی  مقطع كارشناسي