مدیر گروه معماری


 

 

مهندس اباصلت عسکری

فوق لیسانس معماری از دانشگاه هنر تهران

aabasalt @ yahoo . com

تلفن : 05144013175