برگزاري نمايشگاه طرح معماري 2

نمايشگاه آثار درس مقدمات طرح معماري دانشجويان مهندسي معماري از روز شنبه 29 آبان تا تاريخ 10 آذر در سالن طبقه دوم دانشكده برگزار مي گردد.

IMG_20161121_114952