هشتمين نشست علمي دانشكده مهندسي معماري

هشتمين سخنراني از سلسله نشست هاي علمي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي با عنوان “روش هاي نوين در پژوهش هاي عملياتي – كاربردي [جستاري پيرامون مقالات معماري و شهرسازي)توسط دكتر عباس زاده روز سه شنبه 30 آذر ماه از ساعت 13-12 در كلاس 248 برگزار مي گردد.