پانزدهمين نشست علمي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي

پانزدهمين نشست علمي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي

پانزدهمین نشست علمی دانشکده ی مهندسي معماری و شهرسازی با عنوان «روش های واژه گزینی اصطلاحات علمی (بخش دوم)» توسط دکتر محمود الیاسی، روز دوشنبه ...

چهاردهمين نشست علمي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي برگزار مي گردد.

چهاردهمين نشست علمي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي برگزار مي گردد.

به اطلاع می رساند، چهاردهمین نشست علمی دانشکده ی معماری و شهرسازی با عنوان «روش های واژه گزینی اصطلاحات علمی» توسط دکتر محمود الیاسی، روز ...

نمايشگاه آثار دانشجويان

نمايشگاه آثار دانشجويان

آثار دانشجويان مهندسي معماري و دانشجويان مرمت و احياي بناهاي تاريخي در ارتباط با طرح معماري 1 آقاي دكتر صدرام و و آقاي مهندس زارعي ...

یازدهمین نشست علمی دانشکده ی معماری و شهرسازی

یازدهمین نشست علمی دانشکده ی معماری و شهرسازی

یازدهمین نشست علمی دانشکده ی معماری و شهرسازی با عنوان «پارامتریسیزم، چگونگی سازگاری با آموزش معماری و چالش های پیش رو» توسط دکتر یاسر زارعی، ...