نشست همفکری دانشکدۀ معماری و شهرسازی با اعضای شوراي شهر سبزوار

نشست صمیمانۀ همفکری دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری با تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر سبزوار جهت افزایش همکاری های دوجانبه ...

کارگاه علمی و پرسش و پاسخ، در خصوص طرح پرسش پژوهشی در مقالات معتبر حوزۀ طراحی­ پژوهی

  دانشکده ی معماری و شهرسازی در راستای افزایش تعاملات بین المللی در تاریخ  یک شنبه سی اردیبهشت 97، ویدیوکنفرانسی با عنوان «طرح پرسش پژوهشی در ...

همکاری مشترک ادارۀ میراث فرهنگی و گردشگری سبزوار و دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی

در تاریخ 97/2/23 جلسه ای با حضور رئیس ادارۀ میراث فرهنگی و گردشگری سبزوار، رئیس پژوهشکدۀ میراث فرهنگی، مدیران گروه­ های آموزشی و رئیس دانشکدۀ ...

استقبال بی نظیر از برگزاری نشست علمی- تخصصی  روز معمار

استقبال بی نظیر از برگزاری نشست علمی- تخصصی  روز معمار

گزارش همایش روز معمار در سال 1397نشست علمی- تخصصی  روز معمار و گرامیداشت هفتۀ میراث فرهنگی که به همت دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه  ...