دانشکده ی معماری و شهرسازی در راستای افزایش تعاملات بین المللی در تاریخ  یک شنبه سی اردیبهشت ۹۷، ویدیوکنفرانسی با عنوان «طرح پرسش پژوهشی در حوزه ی طراحی و معماری» با سخنرانی دکتر سجاد نازی دیزجی از کشور پرتغال و دانشگاه لیسبون به صورت ویدیو کنفرانس برگزار کرد.  این نشست در سالن همایش بیهقی با استقبال خوب دانشجویان و اساتید برگزار گردید. در این جلسه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری به همراه استادان محترم دانشکده ی معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری حضور داشتند و به بحث و گفتگو با دکتر نازی پرداختند. در پایان مقرر گردید که این ارتباطات  در قالب کارگاههای حضوری در ایران و دانشکده معماری ادامه یابد. در پایان جا دارد از زحمات دکتر صدرام جهت هماهنگی، دعوت و برگزاری این نشست  تشکر کرد.