دانشجویان رشته ­های مهندسی معماری و مرمت، ورودی جدید (۱۳۹۷) در جلسۀ توجیهی با حضور رئیس دانشکده و مدیران گروه­ های آموزشی و رئیس ادارۀ آموزش دیداری صمیمانه داشتند.

این جلسه که در ساعت ۱۲:۳۰ در کلاس ۲۴۸ برایمقطع کارشناسی (روز یک­شنبه ۱۵/۷/۹۷) و مقطع کارشناسی ارشد (روز دوشنبه ۱۶/۷/۹۷) برگزار شد، نتایج سودمندی به بار آورد.

در این نشست دانشجویان با محیط دانشگاه، قوانین و مقررات آموزشی، سرفصل ها و موضوعات مرتبط با رشتۀ تحصیلی آشنا شدند.