در تاریخ سوم دی ماه ۱۳۹۷،از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۴۵ نشستی در تالار بیهقی، با عنوان (سبزوار انتخاب بزرگ: انسان یا ماشین؟ ) برگزار شد. این نشست باحضور مسئولین و متخصصین شورای اسلامی شهر سبزوار، شهرداری سبزوار،
سازمان نظام مهندسی، اساتید دانشکده و دانشجویان برگزار شد. موضوعات گفتگو در این نشست در مورد: شهری مردم گرا و انسان مدار- تعریف شهر مردم گرا-چگونه می شود به آرمان های شهری مردم گرا رسید؟ ساختن خیابان های پیاده رو و غیره بود و همچنین راهکار های فرهنگی راجع به رسیدن به شهری مردمی در سبزوار ارائه شد.
از نکات قابل توجه این نشست می توان به  برگزاری آن به عنوان پنل تخصصی در قالب بحث گروهی اشاره کرد. گفتنی است مدیریت این نشست علمی و پژوهشی با آقای دکتر شهاب عباس زاده، عضو هیات علمی دانشکده
معماری و شهر سازی بود و نتیجه این پنل تخصصی، یافتن راهکار هایی راهبردی و عملکردی در خصوص سوق دادن شهر سبزوار به سمت یک شهر انسان مدار بود.