رئیس دانشکده مهندسی معماریو شهرسازی از برگزاری بزرگداشت  “روز معمار ” خبر داد. دکتر حسن استاجی اظهار داشت: کارگاهی تخصصی با عنوان ” سرپل تا گنبد قابوس، زمان وارونه ” (درسهایی از زلزله ی سرپل ذهاب)در روز چهارشنبه  98/2/4  ساعت  30 : 9  لغایت 30 : 12 در آمفی تئاتر دانشکده نفت دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می‌گردد.