به مناسبت پنجم اسفند ماه گرامیداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس، همایش دانشگاه، تکنولوژی و توسعه ملی با مشارکت دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی نفت و پتروشیمی، مهندسی معماری و شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی در دانشگاه برگزار می گردد.