جناب آقای دکتر شهاب عباس زاده

سرپرست محترم دانشکده معماری و شهرسازی

 

 

سلام علیکم

 

با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی به موجب این حکم از تاریخ  حکم سرپرستی به شماره نامه 44166 مورخ 1400/11/03 با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان “رئیس دانشکده  معماری و شهرسازی”  منصوب می گردید.  امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال و برنامه ریزی بر اساس  برنامه راهبردی دانشگاه، استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و همکاران و همچنین موارد مطرح شده در ابلاغ سرپرستی و مسئولیت‌های خطیر محوله با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی بیش از پیش موفق و مؤید باشید.

 

 

محمد علی زنگنه اسدی

سرپرست دانشگاه