اطلاعیه ها
نمايشگاه طرح معماري 1

نمايشگاه طرح معماري 1

نمايشگاه آثار طراحي "دانشجويان ارشد معماري" در آتليه آزاد دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي از تاريخ 18/12/93 برگزار مي گردد.