اطلاعیه ها

نشست علمی و پژوهشی به مناسبت هفتۀ پژوهش

نشست علمی و پژوهشی به مناسبت هفتۀ پژوهش درتاریخ 97/10/3 موضوع این نشست سبزوار: انتخاب بزرگ، انسان یا ماشین با حضور چند متخصص خارج از دانشگاه ...

شرایط سومین جشنواره اموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار اعلام شد

شرایط سومین جشنواره اموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار اعلام شد

شرایط سومین جشنواره اموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار اعلام شد علاقمندان جهت ثبت نام فرمهای مربوطه را از فایل پیوست تکمیل و حداکثر تا تاریخ 97/10/15 ...

برگزاری نمایشگاه آثار دانشجویان درس طرح معماری ۴

برگزاری نمایشگاه آثار دانشجویان درس طرح معماری ۴

جهت توسعه و بیان سطح توانمندیهای دانشجویان رشته ی مهندسی معماری، در مقطع کارشناسی، در  نیمسال اول سال تحصیلی 97-98، انجمن علمی این گروه اقدام ...

برگزاری نمایشگاه آثار دانشجویان درس طرح معماری ۲

جهت آگاهی و بیان سطح توانمندیهای دانشجویان رشته ی مهندسی معماری، در مقطع کارشناسی، در  نیمسال اول سال تحصیلی 97-98، انجمن علمی این گروه مبادرت ...

برگزاری نمایشگاه آثار دانشجویان درس مقدمات طراحی 2

به منظور توسعه و بیان سطح توانمندیهای دانشجویان رشتۀ مهندسی معماری، در مقطع کارشناسی، در  نیمسال اول سال تحصیلی 97-98، انجمن علمی این گروه مبادرت ...