اطلاعیه ها

اسامی دانشجویان ممتاز

نشست همفکری دانشکدۀ معماری و شهرسازی با اعضای شوراي شهر سبزوار

نشست صمیمانۀ همفکری دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری با تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر سبزوار جهت افزایش همکاری های دوجانبه ...

کارگاه علمی و پرسش و پاسخ، در خصوص طرح پرسش پژوهشی در مقالات معتبر حوزۀ طراحی­ پژوهی

  دانشکده ی معماری و شهرسازی در راستای افزایش تعاملات بین المللی در تاریخ  یک شنبه سی اردیبهشت 97، ویدیوکنفرانسی با عنوان «طرح پرسش پژوهشی در ...

گزارش انتخاب رئیس دانشکده

گزارش انتخاب رئیس دانشکده

درمورخ 96/12/05، جلسه ای به منظور انتخاب رئیس دانشکده معماری و شهرسازی با حضور رئیس دانشگاه، معاون اداری و مالی وکلیه ی اعضای هیأت علمی ...

انتصاب سرپرست دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری

انتصاب سرپرست دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر حسن استاجی، عضو هیأت علمی گروه مهندسی معماری را به سمت ” سرپرست دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی” دانشگاه حکیم سبزواری ...