اطلاعیه ها
برگزاري نمايشگاه در گروه معماري

برگزاري نمايشگاه در گروه معماري

برگزاري نمايشگاه آثار دانشجويان گروه مهندسي معماري و مرمت و احياي بناهاي تاريخي در ارتباط با دروس مقدمات طراحي استاد عسكري و مهندس قلعه نوي ...

پيام تبريك دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي

پيام تبريك دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي

سركار خانم محدثه خواجه دانشجوي محترم مرمت و احياي بناهاي تاريخي و عضو تيم هندبال دختران دانشگاه موفقيت ارزنده تيم هندبال دختران دانشگاه در آوردگاه مسابقات ...

دهمین نشست علمی دانشکده معماری و شهرسازی برگزار شد.
آخرين مهلت دفاع كارشناسي ارشد

آخرين مهلت دفاع كارشناسي ارشد

آخرين مهلت دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد دانشجويان مهندسي معماري در نيمسال اول 96-95 تارخ 30 بهمن ماه مي باشد. اين تاريخ قطعي بوده و ...

نهمين نشست علمي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي

نهمين نشست علمي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي

   نهمين سخنراني از سلسله نشست هاي علمي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي با عنوان "واكاوي عوامل دگرگوني بافت هاي فرهنگي - تاريخي(نمونه موردي اردستان) ...