اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجويان ارشد

قابل توجه دانشجويان ارشد

قابل توجه دانشجویان ارشد

قابل توجه دانشجويان متقاضي اعاده به تحصيل(شامل اخراج آموزشي و تمديد سنوات)

قابل توجه دانشجويان متقاضي اعاده به تحصيل(شامل اخراج آموزشي و تمديد سنوات)

از آنجايي كه آخرين مهلت اعاده به تحصيل اعم از درخواست تمديد ترم پنجم و ششم و مابعد در كارشناسي ارشد و همچنين دانشجويان اخراج ...

قابل توجه دانشجويان ارشد

قابل توجه دانشجويان ارشد

قابل توجه دانشجويان ارشد با توجه به اينكه مديريت تحصيلات تكميلي از نيمسال دوم 95-94 نسبت به عدم انتخاب واحددر مهلت مقرر اعمال قانون مي ...

سركار خانم نرگس جمال آبادي

سركار خانم نرگس جمال آبادي

كسب معدل 87/19را در بين دانشجويان دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي در نيمسال دوم 95-94 صميمانه تبريك عرض نموده و توفيق روز افزون شما را از ...

برنامه امتحاني ترم تابستان 95-94 دانشكده مهندسي معماري

برنامه امتحاني ترم تابستان 95-94 دانشكده مهندسي معماري

برنامه امتحاني ترم تابستان