اطلاعیه ها
فرم هاي درخواست دانشجويي

فرم هاي درخواست دانشجويي

توجه به اطلاع می رسد فرم های درخواست بررسی کارنامه محرمانه دانشجویان جهت تغییر رشته و یا انتقال به سایر دانشگاه ها،درخواست دریافت ریز نمرات از ...

قابل توجه دانشجويان دانشكده مهندسي معماري

قابل توجه دانشجويان دانشكده مهندسي معماري

غيبت گروهي دانشجويان به عنوان يك مسئله انضباطي تلقي شده و از سوي اساتيد و دانشكده قابل پيگيري مي باشد.لذا جهت جلوگيري از مشكلات احتمالي ...

قابل توجه دانشجويان جديد الورود دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي

قابل توجه دانشجويان جديد الورود دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي

اطلاعيه ثبت نام زمان مراحعه فرمهاي مورد نياز ثبت نام

قابل توجه دانشجويان پذيرفته شده دوره نوبت دوم ( شبانه) مقطع كارشناسي و   سال تحصيلي 1394

قابل توجه دانشجويان پذيرفته شده دوره نوبت دوم ( شبانه) مقطع كارشناسي و سال تحصيلي 1394

فرم ذيل را پس از  تكميل جهت ثبت نام قطعي به همراه ساير مدارك  به  آموزش دانشكده مهندسي معماري تحويل دهيد . قابل توجه دانشجويان جديدالورود

دستورالعمل نگارش پایان نامه ي کارشناسی پیوسته معماري

دستورالعمل نگارش پایان نامه ي کارشناسی پیوسته معماري

پايان نامه کارشناسي